Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Begravelse

Når der sker et dødsfald, melder der sig naturligt en del spørgsmål. I langt de fleste tilfælde kontakter familien til afdøde en bedemand, som varetager de praktiske ting, herunder formidler kontakt til kirkekontoret og præst.  

Under samtale med præsten vælges salmer, og ritualet gennemgås, ligesom der naturligvis tales om, hvad der kan fortælles om afdøde.

Dødsfald skal anmeldes til kirkekontoret i afdødes bopælssogn snarest efter dødsfaldet. Anmeldelsen skal ledsages af en dødsattest udstedt af en læge samt afdødes sygesikringsbevis, fødsels- og dåbsattest eller navngivningsattest samt evt. vielsesattest. Man kan som pårørende selv anmelde dødsfaldet via www.borger.dk eller overlade det til den valgte bedemand.

Aftale vedrørende bisættelse eller begravelse træffes med kirkekontoret, der henviser til en af sognets præster med henblik på nærmere tilrettelæggelse af højtideligheden. Der kan naturligvis også træffes aftale direkte med en af sognets præster

Når sorgen rammer, kan man få brug for at tale med andre, der har været i samme situation. Det giver deltagelse i Sorggruppe mulighed for.

Adgang til brug af kirke

Som udgangspunkt benyttes Helligtrekongers Kirke ved bisættelser og begravelser.

Ønsker man at benytte Vallensbæk Kirke henledes opmærksomheden på, at det påhviler de pårørende at bære kisten ind og ud af kirken, da kirkens ansatte af hensyn til arbejdsmiljøet ikke må håndtere kister i Vallensbæk Kirke!

Begravelseskaffe

Efter højtideligheden i kirken er det muligt at holde mindesammenkomst i Sognegården

- læs mere om muligheder og booking.

Kirkegården

Vallensbæk Sogn har egen kirkegård. I takt med tiden er kirkegården udvidet rundt om Vallensbæk Kirke.

Priser og gravsteder

Menighedsrådets prispolitik på kirkegården betyder, at det er en stor rabat for et folkekirkemedlem, der betaler kirkeskat her til sognet, at blive begravet på kirkegården.

Har man ikke betalt kirkeskat i sognet, men er medlem af Folkekirken, er rabatten mindre, mens man betaler fuld kostpris for erhvervelse af en gravplads, såfremt man ikke er medlem af Folkekirken.

Menighedsrådet har sikret, at det er muligt at blive sat i jorden inden for det beløb, som dækkes af den offentlige begravelseshjælp, uanset medlemskab af Folkekirken.

Se prisoversigt og vedtægter for Vallensbæk Kirkegård. Kirkegårdsvedtægt godkendt af Glostrup Provstiudvalg den 26. maj 2016. Den samlede prisoversigt kan findes her sogn.dk/vallensbaek/kirkegaard 

Udvidelse af Kirkegården

Menighedsrådet planlægger udvidelse af Vallensbæk Kirkegård på området nord for Vallensbæk Kirke.

Udvidelsen skal dels imødekomme behov for flere gravpladser, dels imødekomme stadig flere alsidige muligheder for gravpladser.

Ikke medlem af folkekirken

Hvis den afdøde ikke er medlem af Folkekirken, er det normalt et udtryk for, at personen ikke ønsker præstens medvirken ved bisættelse/begravelse. Højtideligheden vil som oftest blive holdt i kirkens kapel.