Menighedsrådet i Vallensbæk

© landsforeningen af menighedsråd
Udgivet ons d. 6. maj 2020, kl. 10:00
Menighedsrådsvalg

Menighedsrådet i Vallensbæk Sogn arbejder for en kirke for hele sognet med et varieret gudstjeneste- og menighedsliv for alle aldersgrupper:

  • bedre dialog med menigheden gennem kommunikation via sogneblad og hjemmeside, dåbsamtaler, dåb og efterfølgende æblehøstgudstjenester, børne og unge aktiviteter, foredrag og mødevirksomhed
  • et alsidigt og professionelt koncert- og musikliv 
  • videreudvikling af samarbejdet med frivillige

Menighedsrådets medlemmer

Menighedsrådet består af et antal valgte medlemmer, som afspejler antallet af folkekirkemedlemmer i sognet, som minimum 5 medlemmer. I Vallensbæk er der 15 valgte medlemmer samt sognets præster og en medarbejderrepræsentant.

Det nuværende menighedsråd, der blev valgt i november 2016, består af følgende medlemmer og de udvalg, de sidder i:

Birgit Skytte / formand forretningsudvalg, aktivitetsudvalg, PR-udvalg; formanden sidder principielt med i alle udvalg

Jørgen Hvolbye Lauritzen / næstformand / kasserer

Preben Rosenberg Hansen / medlem af kirke- og kirkegårdsudvalg, præstegårdsudvalg

Eli Hagerup / kirkeværge / medlem af forretningsudvalg, PR-udvalg

Karen Høgskilde / formand for kirke- og kirkegårdsudvalg / kontaktperson og daglig leder / medlem af forretningsudvalg, PR-udvalg

Inger Andersen / formand for præstegårdsudvalg / medlem af sognegårdsudvalg, kirke- og kirkegårdsudvalg, menighedsplejen

Lone Christiansen / formand for sognegårdsudvalg / formand for aktivitetsudvalg for børn og unge / formand for Menighedsplejen

Helle Glarø Mathiesen / medlem af kirke- og kirkegårdsudvalg, præstegårdsudvalg

Gerda Nicolaisen / medlem af sognegårdsudvalg

Thomas Bennedsen / medlem af kirke- og kirkegårdsudvalg, præstegårdsudvalg

Nina Berrig / medlem af aktivitetsudvalg, PR-udvalg

Lisa Rydendahl / medlem af aktivitetsudvalg, sognegårdsudvalg, menighedsplejen

Ingolf Mathiesen / formand for aktivitetsudvalg / medlem af PR-udvalg, sognegårdsudvalg

Hans Erik Henriksen / medlem af præstegårdsudvalg, sognegårdsudvalg

Jane Winther / medlem af kirke- og kirkegårdsudvalg / menighedsrådsrepræsentant fra Vallensbæk, Folkekirkens Skoletjeneste

Læs mere på menighedsraadsvalg.dk


Sæt X i kalenderen ved følgende datoer:

Tirsdag 18. august kl. 19.00

Tirsdag 15. september kl. 19.00

- hvis du ønsker at være en del af Danmarks mest lokale demokrati.

Kommentarer

Tilføj kommentar

Ophavsret: