Kan DU se dig selv i menighedsrådet?

© landsforeningen af menighedsråd
Udgivet ons d. 6. maj 2020, kl. 10:02
Menighedsrådsvalg

Hvis DU vil stille op, skal DU:

  • Være over 18 år
  • Være medlem af folkekirken
  • Have dansk indfødsret eller bopæl i Danmark et år forud for valgdagen

Sådan stiller DU op

Orienteringsmøde 18. august 2020 kl. 19.00

Offentligt orienteringsmøde om valget i Vallensbæk Sognegård. På orienteringsmødet skal menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet. På mødet kan DU også møde de nuværende menighedsrådsmedlemmer og høre om deres erfaringer, udfordringer og glæder ved at sidde i menighedsrådet.

Valgforsamling 15. september 2020 kl. 19.00

Valgforsamlingen er en slags generalforsamling - og det er meningen, at de fremmødte skal kunne opstille og vælge de kandidater, de ønsker. Kandidaterne præsenterer sig, der er mulighed for debat, og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

Menighedsrådets medlemmer

Menighedsrådet består af et antal valgte medlemmer, som afspejler antallet af folkekirkemedlemmer i sognet, som minimum 5 medlemmer. I Vallensbæk er der 15 valgte medlemmer samt sognets præster og en medarbejderrepræsentant.

Kontakt menighedsrådet

Opgavefordeling, arbejdsformer og traditioner varierer fra sogn til sogn. Derfor er det altid en god idé at kontakte DIT lokale menighedsråd og høre, hvordan de organiserer deres arbejde. Det gør det nemmere at vurdere, hvor og hvordan DU kan bidrage.

Skriv til menighedsrådet på 7149@sogn.dk
- eller find DIN kirke på Facebook.

Læs mere på menighedsraadsvalg.dk

Kommentarer

Tilføj kommentar

Ophavsret: