Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsplejen

Siger man Høstmarked, Julemarked, Festlig Fredag og julehjælp, så må man i Vallensbæk også sige Menighedsplejen!

"Menighedsplejens formål er at varetage diakonale (kirkeligt sociale) opgaver over for sognets beboere, enkeltpersoner såvel som grupper og støtte Vallensbæk Sogns menighed med kirkelige projekter".

MenighedsplejenMenighedsplejen i Vallensbæk er en aktiv kreds af frivillige ildsjæle, som laver aktiviteter, som støtter op om og er med til at lave kirke og menighed i Vallensbæk.

Menighedsplejen samler penge ind - og deler dem ud igen til gode formål og arrangementer! Menighedsplejen afholder gratis kirkefrokoster hver måned, arrangerer lejlighedsvis udflugter, og derudover kan man søge Menighedsplejen - ved at kontakte en af præsterne - om akuthjælp, sommerferie-hjælp og konfirmationshjælp . Det er dog helt klart den årlige julehjælp, som vi er glade og stolte over at modtage støtte til fra Lions Clubs salg ved Gadekærskoncerten, som er vores første prioritet.

For Menighedsplejen er det hvert år en mærkesag og glæde at kunne være enlige som familier til glæde og gavn i en dyr måned.

Ansøgning om julehjælp

Ansøgningsformular kommer i oktober/november 2021. Ansøgningen skal være afleveret senest 10. december. Julehjælpen, som er en julekurv med det meste af hvad, der sig hører til en juleaften, skal afhentes i Sognegården.

Har du problemer med at udfylde formularen online, kan ansøgningsskemaet hentes på kirkekontoret i åbningstiden. Udfyldes ansøgningen på papir, skal den afleveres i lukket kuvert på kirkekontoret, stilet til en af sognepræsterne.

Menighedsplejens bestyrelse

Formand Lone Christiansen - kontakt E: menighedspleje@vallensbaekkirke.dk
Inger Andersen (Menighedsrådets repræsentant), Lisa Rydendahl (Menighedsrådets repræsentant), Morten Jørgensen, Lise Olsen, Just Justesen, Anne-Lise Hilslev.
Præsterne: Charlotte Holm, Maj Britt Færk Justesen og Sebastian Beresford

Skulle man have lyst til at give et bidrag til menighedsplejens arbejde, kan der indbetales på Menighedsplejens konto: 1551 - 11370608 eller mobile pay 96042.

Frivillig i Vallensbæk "Den gode kammerat" - læs mere om projektet

Menighedsplejens aktiviteter

Der er ingen begivenheder.

Menighedsplejen - møder og referater