Menighedsplejen

Siger man Høstmarked, Julemarked og julehjælp, så må man i Vallensbæk også sige Menighedsplejen!

"Menighedsplejens formål er at varetage diakonale (kirkeligt sociale) opgaver over for sognets beboere, enkeltpersoner såvel som grupper og støtte Vallensbæk Sogns menighed med kirkelige projekter".

Menighedsplejen i Vallensbæk er en aktiv kreds af frivillige ildsjæle, som laver aktiviteter, som støtter op om og er med til at lave kirke og menighed i Vallensbæk.

Menighedsplejen samler penge ind - og deler dem ud igen til gode formål og arrangementer! Menighedsplejen afholder gratis kirkefrokoster hver måned, arrangerer lejlighedsvis udflugter, og derudover kan man søge Menighedsplejen - ved at kontakte en af præsterne - om akuthjælp, sommerferie-hjælp og konfirmationshjælp . Det er dog helt klart den årlige julehjælp, som vi er glade og stolte over at modtage støtte til fra Lions Clubs salg ved Gadekærskoncerten, som er vores første prioritet.

For Menighedsplejen er det hvert år en mærkesag og glæde at kunne være enlige som familier til glæde og gavn i en dyr måned. 

Ansøgning om julehjælp

Send en kort begrundet ansøgning til sognepræst Charlotte Holm på chho@km.dk med angivelse af navn, adresse og telefonummer, og om man er enlig eller en familie, og også hvor gamle ens børn er. Ansøgningen skal være afleveret senest 10. december. Julehjælpen, som er en julekurv med det meste af hvad, der sig hører til en juleaften, skal medmindre andet er aftalt, afhentes i Sognegården mandag den 23. december mellem kl. 10 og 12..

Menighedsplejens bestyrelse

Formand Lone Christiansen
Inger Andersen (Menighedsrådets repræsentant), Lisa Rydendahl (Menighedsrådets repræsentant), Morten Jørgensen, Lise Olsen, Just Justesen, Anne-Lise Hilslev.
Præsterne: Charlotte Holm, Maj Britt Færk Justesen, Sofie Lindegaard, og Sebastian Beresford

Skulle man have lyst til at give et bidrag til menighedsplejens arbejde, kan der indbetales på Menighedsplejens konto: 1551 - 11370608

Menighedsplejens aktiviteter

23
NOV

Menighedsplejens julemarked

Dato: 
Lørdag d. 23. november 2019, Kl. 10:00 til kl. 15:00
Vallensbæk Sognegård, Kirkebakke Allé 9
Vallensbæk Menighedspleje

Menighedsplejen - møder og referater

Årsmøde 2017

- referat 09/04-2017

 

 

 

Vedtægter

Ophavsret: