Menighedsplejen

Siger man Høstmarked, Julemarked, Festlig Fredag og julehjælp, så må man i Vallensbæk også sige Menighedsplejen!

"Menighedsplejens formål er at varetage diakonale (kirkeligt sociale) opgaver over for sognets beboere, enkeltpersoner såvel som grupper og støtte Vallensbæk Sogns menighed med kirkelige projekter".

Menighedsplejen i Vallensbæk er en aktiv kreds af frivillige ildsjæle, som laver aktiviteter, som støtter op om og er med til at lave kirke og menighed i Vallensbæk.

Menighedsplejen samler penge ind - og deler dem ud igen til gode formål og arrangementer! Menighedsplejen afholder gratis kirkefrokoster hver måned, arrangerer lejlighedsvis udflugter, og derudover kan man søge Menighedsplejen - ved at kontakte en af præsterne - om akuthjælp, sommerferie-hjælp og konfirmationshjælp . Det er dog helt klart den årlige julehjælp, som vi er glade og stolte over at modtage støtte til fra Lions Clubs salg ved Gadekærskoncerten, som er vores første prioritet.

For Menighedsplejen er det hvert år en mærkesag og glæde at kunne være enlige som familier til glæde og gavn i en dyr måned. 

Ansøgning om julehjælp

Udfyld ansøgningsskema - åbner i september 2020

Ansøgningen skal være afleveret senest 11. december. Julehjælpen, som er en julekurv med det meste af hvad, der sig hører til en juleaften, skal medmindre andet er aftalt, afhentes i Sognegården den 23. december mellem kl. 10 og 12.

Har du problemer med at udfylde formularen online, kan ansøgningsskemaet hentes på kirkekontoret i åbningstiden. Udfyldes ansøgningen på papir, skal den afleveres i lukket kuvert på kirkekontoret, stilet til sognepræst Charlotte Holm.

Menighedsplejens bestyrelse

Formand Lone Christiansen - kontakt E: 7149@sogn.dk, att. Menighedsplejen.
Inger Andersen (Menighedsrådets repræsentant), Lisa Rydendahl (Menighedsrådets repræsentant), Morten Jørgensen, Lise Olsen, Just Justesen, Anne-Lise Hilslev.
Præsterne: Charlotte Holm, Maj Britt Færk Justesen, Sofie Lindegaard, og Sebastian Beresford

Skulle man have lyst til at give et bidrag til menighedsplejens arbejde, kan der indbetales på Menighedsplejens konto: 1551 - 11370608

Frivillig i Vallensbæk "Den gode kammerat" - læs mere om projektet