Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådet

Vallensbæk Menighedsråd består af 19 medlemmer, heraf 14 valgte medlemmer, sognets 4 præster samt en medarbejderrepræsentant.

Menighedsrådet udgør kirkens ledelse og har sammen med præsterne ansvar for at skabe gode rammer om kirkens liv og vækst.

Alle møder i menighedsrådet foregår i Sognegården. Møderne er offentlige, med mindre der behandles person- eller leverandørsager. Menighedsrådet arbejder med fokus på at holde kirkeskatten så lav som mulig og samtidig bevare et højt aktivitetsniveau. Dagsorden og referater kan ses i bunden af denne side.

Nedenfor finder du information om:

  • Menighedsrådets sammensætning
  • Menighedsrådets faste udvalg og medlemmer heraf
  • Datoer for kommende møderne
  • Dagsorden og referat fra møderne

Målsætning

Vi vil være kirke for hele sognet. Der skal tilbydes et varieret gudstjeneste- og menighedsliv for alle aldersgrupper.

Det alsidige og professionelle koncert- og musikliv vil blive fortsat.

Der vil blive arbejde med bedre dialog med menigheden gennem kommunikation via sogneblad og hjemmeside, dåbsamtaler, dåb og efterfølgende æblehøstgudstjenester, børne og unge aktiviteter, foredrag og mødevirksomhed samt videreudvikling af samarbejdet med frivillige.

Kontakt

Mail: 7149@sogn.dk 

Charlotte Holm, sognepræst / formand; T: 7210 0093  
medlem af aktivitetsudvalg og KK-udvalget; formanden sidder principielt med i alle udvalg

Arne Petersen / næstformand og kirkeværge
medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget; sognegårdsudvalget

Flemming Bølling Johansen / kasserer
medlem af præstegårdsudvalget; PR-udvalget

Karen Høgskilde / kontaktperson 
medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget; PR-udvalg

Inger Andersen
medlem af sognegårdsudvalget; præstgårdsudvalget; kirke- og kirkegårdsudvalget; 
menighedsrådets repræsentant i menighedsplejen

Lone Christiansen
formand for sognegårdsudvalget; formand for aktivitetsudvalget
formand for Menighedsplejen

Gerda Nicolaisen
medlem af sognegårdsudvalg; aktivitetsudvalget

Thomas Bennedsen
formand for præstegårdsudvalget; medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget

Nina Berrig
medlem af præstegårdsudvalget og PR-udvalget, valgbestyrelsen, sekretær 

Lisa Rydendahl
medlem af aktivitetsudvalg, sognegårdsudvalg,
menighedsrådets repræsentant i menighedsplejen

Peter Lunde
medlem af PR-udvalget; medlem af aktivitetsudvalget; valgbestyrelsen

Birgit Skytte
medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget; præstegårdsudvalget; repræsentant i  Folkekirkens Skoletjeneste Vestegnen

Preben Rosenberg Hansen
medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget; præstegårdsudvalget
formand for valgbestyrelsen

Jørgen Hvolbye Lauritzen
medlem af PR-udvalget

Anne-Lise Hilslev
medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget

Suppleanter: Elsemarie Sørensen

 

Medarbejderrepræsentant Niels Langhoff

Sognepræst Maj Britt Færk Justesen, kbf. 

Sognepræst Sebastian Beresford / kontaktperson

Menighedsrådets økonomi

Menighedsrådet: dagsorden - referat

Dagsorden og referater fra menighedsrådsmøder

Møde  januar 2022
- dagsorden Dagsorden Januar 2022.pdf
- referat 2022- 01- 12 Beslutningsprotokol.pdf

Møde februar 2022
- dagsorden Dagsorden Februar 2022.pdf
- referat 2022-02-09 Beslutningsprotokol .pdf

Møde marts 2022
- dagsorden Dagsorden Marts 2022.pdf
- referat 2022-03-09 Beslutningsprotokol .pdf

Møde april 2022
- dagsorden Dagsorden April 2022.pdf
- referat Beslutningsprotokol april 2022.pdf

Møde maj 2022
- dagsorden 2022 Dagsorden Maj .pdf
- referat

Møde juni 2022
- dagsorden
- referat

Møde august 2022
- dagsorden
- referat

Møde september 2022
- dagsorden
- referat

Møde oktober 2022
- dagsorden
- referat

Møde november 2022
- dagsorden
- referat

2021 Dagsorden og referat

2020 Dagsorden og referat

2019 Dagsorden og referat

2018 Dagsorden og referat

2017 Dagsorden og referat

2016 Dagsorden og referat

2015 Dagsorden og referat

2014 Dagsorden og referat